Oversikt over eiere og verter

På oversiktssiden til “Eiere og verter” kan du raskt se alle eiere og verter du administrerer, inkludert egenskapene tildelt eiere og verter.

Et objekt må tilordnes nøyaktig en vert.

Ved å klikke på vertsnavnet kommer du til eiendomssiden til verten

Klikk på navnet på objektet for å komme til eiendomssiden til objektet.

Ved å klikke på “+” -tegnet i sideoverskriften, kan du legge til nye eiere og verter.

Ved å klikke på “+” -tegnet ved siden av underposisjonen til objektene som er tildelt en vert, kan du legge til nye objekter til en vert.

Eksisterende oppføringer kan redigeres ved å klikke på dem eller slettes med “swipe” og påfølgende bekreftelse. Dette er imidlertid bare mulig dersom ingen utleieenheter / leiligheter med bekreftede leie er tildelt denne eiendommen. Leienheter skal slettes på forhånd.